I kø for å sykle VM

«Sykkel-VM for eldre» teller nå 940 deltakere. Før helgen hadde de tilbakelagt imponerende 6400 kilometer! Interessen er så stor at sykkel-kø nå har blitt en utfordring flere steder.

NRK på besøk

NRK fulgte Motitech i to dager i begynnelsen av juni. Her kan du lese saken og se filmen som ble vist på Vestlandsrevyen.