Vi i Motitech

Motitech er i stadig utvikling. Vi vokser og er opptatt med å samle innovative og engasjerte lagspillere som kan drive Motitech fremover. Vi er satt sammen av skarpe hoder med bred kompetanse og variert bakgrunn. Felles for oss alle er at vi finner motivasjon i Motitechs visjon: Eldre og personer med demens skal få økt livskvalitet og bedre helse.

Jon Ingar Kjenes  CEO Owner

Jon Ingar Kjenes
CEO
Owner

Torbjørn Langeland CAO Market manager Motitech Nordic

Torbjørn Langeland
CAO
Market manager Motitech Nordic

Stian Lavik CBO Director of Motitech UK Ltd

Stian Lavik
CBO
Director of Motitech UK Ltd

Roald Kvam  CSO

Roald Kvam
CSO


 
Jan Inge Ebbesvik President Road Worlds for Seniors Communication

Jan Inge Ebbesvik
President Road Worlds for Seniors
Communication

Solfrid Sagstad  Executive Markets Manager

Solfrid Sagstad
Executive Markets Manager


Erlend Mongstad CTO

Erlend Mongstad
CTO


Lyder Stefan Minde Janøy Technical Advisor

Lyder Stefan Minde Janøy
Technical Advisor


 
Astrid Skaar Andersen Market developer Physiotherapist

Astrid Skaar Andersen
Market developer Physiotherapist

Ragnhild Romarheim Minde  Market developer Nurse

Ragnhild Romarheim Minde
Market developer
Nurse

Kristine Askeland Geitanger  Market developer Nurse

Kristine Askeland Geitanger
Market developer
Nurse

Silje Veland Kjenes  Market developer Physiotherapist

Silje Veland Kjenes
Market developer Physiotherapist

 
Eva Kleiveland  Apprentice

Eva Kleiveland
Apprentice

 
 
 

MOTITECH CANADA

MOTITECH
UK

MOTITECH
DENMARK

Matthew James Archer Market and Business Developer  motitech.co.uk

Matthew James Archer
Market and Business Developer
motitech.co.uk

Dan McEwen Director Market Development  motitech.ca

Dan McEwen
Director Market Development
motitech.ca

Sales partner for
Motitech AS

MEYRA
Lars Büchert
Fysioteapeut
Produktspecialist
lars@meyra.dk