Livskvalitet og mening

Livskvalitet og mestring henger tett sammen, og mestring er en faktor av stor betydning for livskvalitet. Mestring er dermed også en motivasjonsfaktor for trening. En opplevelse av at utøveren «får til oppgaven», får tilbakemeldinger fra andre og opplever endringer i de emosjonelle og fysiologiske tilstandene, øker opplevelsen av mestring og dermed livskvalitet.

En studie viser at tilbakemelding og ros for progresjon i treningen økte opplevelsen av mestring mer enn det spesifikke resultater gjorde.

Kilder:

Schutzer, K. A. & Graves, B.S. (2004). Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medicine

Filmer

Forskning viser at hos mennesker med mild og kognitiv svikt kan minne- og hukommelsesstimulering bidra til å bedre hukommelsen. En viktig del av hverdagen på sykehjem er å jobbe med erindring hos pasienter med demens.

Filmene som er brukt i Motiview er laget for å frembringe minner og assosiasjoner.

Det viser seg også at stimulering av minner kan forbedre hjernens plastisitet, øke nevrokognitive forbindelser og bremse eventuell degenerering.

Kilder:

Jean, L., Bergeron, M., Thivierge, S. & Simard, M. (2010). Cognitive Intervention Programs for Individuals With Mild Cognitive Impairment: Systematic Review of the Literature. The American Journal of Geriatric Psychiatry

Belleville, S., Clément, F., Mellah, S., Gilbert, B., Fontaine, F. & Gauthier, S. (2011). Training-related brain plasticity in subjects at risk of developing Alzheimer’s disease. Brain.

Sykling

DSC_5899.jpg

Treningssykler med hjelpemotor kan åpne for store muligheter for personer som er svært lite aktive. Motorisert sykling hjelper til med å få til bevegelser vedkommende ellers ikke ville klart, og slik trening kan være et nødvendig alternativ for å trene opp koordinasjon og rytme i bevegelsesmønsteret. MOTOmed og Thera-Trainer er eksempler på slike motoriserte sykler.

For slagpasienter med mild til nedsatt førlighet er det vist at slik sykling gir en signifikant bedring i beinfunksjon sammenlignet med vanlig rehabilitering. Motorisert sykling øker også balansen og gangfunksjonen til slagpasienter.

Les også: Wenche sluttet å falle da hun begynte å sykle

Kilder:

Damiano, D. L., Norman, T., Stanley, C. J., & Park, H.-S. (2011). Comparison of elliptical training, stationary cycling, treadmill walking and overground walking. Gait & posture.

Yang, H. C., Lee, C. L., Lin, R., Hsu, M. J., Chen, C. H., Lin, J. H., & Lo, S. K. (2014). Effect of biofeedback cycling training on functional recovery and walking ability of lower extremity in patients with stroke. Kaohsiung J Med Sci, 30(1)

Demens og andre psykiske lidelser

2000px-Ventral-dorsal_streams.svg__0.png

I dag er det rundt 75.000 mennesker som lever med en demensdiagnose i Norge. Det er vist at trening kan være en mulig bidragsyter til å utsette begynnende demens Alzheimers sykdom. I tillegg er trening med på å øke kognitiv fungering hos allerede rammede demenspasienter.

Det finnes også mye forskning som sier at trening fungerer som en beskyttende og behandlende metode for depresjon.

Kilder:

Larson, E. B., Wang, L., Bowen, J. D., McCormick, W. C., Teri, L., Crane, P. & Kukull, W. (2006). Exercise Is Associated with Reduced Risk for Incident Dementia among Persons 65 Years of Age and Older.

Annals of Internal Medicine Heyn, P., Abreu, B. C. & Ottenbacher, K. J. (2004). The Effect of Exercise Training on Elderly Persons With Cognitive Impairment and Dementia: A Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitaion

Eldre og trening

2014-01-09 Motitech Meland-8_1.jpg

Det er vist at eldre i sykehjem som trener i større grad opprettholder fysisk funksjon enn de som ikke gjør det. Selv moderat fysisk aktivitet er med å forbedrer helse- og funksjonsdyktigheten i eldre alder. I tillegg er det med å reduserer risikoen for alderssykdommer som påvirker aldringsprosessen.

I følge Jorunn Lægdeheim Helbostad sin forskning bør et treningsprogram for eldre i sykehjem inkludere basiskompnenter av fysisk form, dette kan være muskelstyrke, fleksibilitet, balanse, koordinasjon og utholdenhet.

For at de positive effektene av trening skal vedvare er det essensielt at treningen blir en vane. Her er det viktig med lett tilgang og nærhet til treningsmulighetene.

Kilder: