Det finnes mye forskning på at fysisk aktivitet er bra for helsen. Det har også blitt gjort forskning på hvordan trening påvirker eldre. Vi har her samlet noe av forskningen som har relevans for Motiview.