Demens og andre psykiske lidelser

2000px-Ventral-dorsal_streams.svg__0.png

I dag er det rundt 75.000 mennesker som lever med en demensdiagnose i Norge. Det er vist at trening kan være en mulig bidragsyter til å utsette begynnende demens Alzheimers sykdom. I tillegg er trening med på å øke kognitiv fungering hos allerede rammede demenspasienter.

Det finnes også mye forskning som sier at trening fungerer som en beskyttende og behandlende metode for depresjon.

Kilder:

Larson, E. B., Wang, L., Bowen, J. D., McCormick, W. C., Teri, L., Crane, P. & Kukull, W. (2006). Exercise Is Associated with Reduced Risk for Incident Dementia among Persons 65 Years of Age and Older.

Annals of Internal Medicine Heyn, P., Abreu, B. C. & Ottenbacher, K. J. (2004). The Effect of Exercise Training on Elderly Persons With Cognitive Impairment and Dementia: A Meta-Analysis. Archives of Physical Medicine and Rehabilitaion