Eldre og trening

2014-01-09 Motitech Meland-8_1.jpg

Det er vist at eldre i sykehjem som trener i større grad opprettholder fysisk funksjon enn de som ikke gjør det. Selv moderat fysisk aktivitet er med å forbedrer helse- og funksjonsdyktigheten i eldre alder. I tillegg er det med å reduserer risikoen for alderssykdommer som påvirker aldringsprosessen.

I følge Jorunn Lægdeheim Helbostad sin forskning bør et treningsprogram for eldre i sykehjem inkludere basiskompnenter av fysisk form, dette kan være muskelstyrke, fleksibilitet, balanse, koordinasjon og utholdenhet.

For at de positive effektene av trening skal vedvare er det essensielt at treningen blir en vane. Her er det viktig med lett tilgang og nærhet til treningsmulighetene.

Kilder: