Filmer

Forskning viser at hos mennesker med mild og kognitiv svikt kan minne- og hukommelsesstimulering bidra til å bedre hukommelsen. En viktig del av hverdagen på sykehjem er å jobbe med erindring hos pasienter med demens.

Filmene som er brukt i Motiview er laget for å frembringe minner og assosiasjoner.

Det viser seg også at stimulering av minner kan forbedre hjernens plastisitet, øke nevrokognitive forbindelser og bremse eventuell degenerering.

Kilder:

Jean, L., Bergeron, M., Thivierge, S. & Simard, M. (2010). Cognitive Intervention Programs for Individuals With Mild Cognitive Impairment: Systematic Review of the Literature. The American Journal of Geriatric Psychiatry

Belleville, S., Clément, F., Mellah, S., Gilbert, B., Fontaine, F. & Gauthier, S. (2011). Training-related brain plasticity in subjects at risk of developing Alzheimer’s disease. Brain.