Livskvalitet og mening

Livskvalitet og mestring henger tett sammen, og mestring er en faktor av stor betydning for livskvalitet. Mestring er dermed også en motivasjonsfaktor for trening. En opplevelse av at utøveren «får til oppgaven», får tilbakemeldinger fra andre og opplever endringer i de emosjonelle og fysiologiske tilstandene, øker opplevelsen av mestring og dermed livskvalitet.

En studie viser at tilbakemelding og ros for progresjon i treningen økte opplevelsen av mestring mer enn det spesifikke resultater gjorde.

Kilder:

Schutzer, K. A. & Graves, B.S. (2004). Barriers and motivations to exercise in older adults. Preventive Medicine