Sykling

DSC_5899.jpg

Treningssykler med hjelpemotor kan åpne for store muligheter for personer som er svært lite aktive. Motorisert sykling hjelper til med å få til bevegelser vedkommende ellers ikke ville klart, og slik trening kan være et nødvendig alternativ for å trene opp koordinasjon og rytme i bevegelsesmønsteret. MOTOmed og Thera-Trainer er eksempler på slike motoriserte sykler.

For slagpasienter med mild til nedsatt førlighet er det vist at slik sykling gir en signifikant bedring i beinfunksjon sammenlignet med vanlig rehabilitering. Motorisert sykling øker også balansen og gangfunksjonen til slagpasienter.

Les også: Wenche sluttet å falle da hun begynte å sykle

Kilder:

Damiano, D. L., Norman, T., Stanley, C. J., & Park, H.-S. (2011). Comparison of elliptical training, stationary cycling, treadmill walking and overground walking. Gait & posture.

Yang, H. C., Lee, C. L., Lin, R., Hsu, M. J., Chen, C. H., Lin, J. H., & Lo, S. K. (2014). Effect of biofeedback cycling training on functional recovery and walking ability of lower extremity in patients with stroke. Kaohsiung J Med Sci, 30(1)