Ola bruker Motiview som rehabilitering i hjemmet

I stuen til Ola Melhus har det dukket opp en motorisert sykkel og en PC koblet til TV-skjermen. Melhus velger enkelt en film fra filmbiblioteket før han setter seg på sykkelen. Mens han sykler ser han filmer fra kjente og ukjente steder i nærmiljøet.

Melhus er en av landets første som har testet ut Motiview som hjemmerehabilitering. Dette er en del av Lindås-prosjektet, landets største prosjekt innenfor omsorgsteknologi.

Balansetrening

Det er jo fantastisk å ha kommet så langt når jeg vet at første dagen på sykehuset hadde jeg ikke følelser i det hele tatt, forteller Melhus.

Melhus sin hovedutfordring er balansen. Han fikk øvelser for å forbedre denne, i tillegg var han med på fallforebyggende gruppe hvor de også trente på dette. Men da Motiview ble installert i hjemmet hans, var det klart hvilken treningsmetode som var mest motiverende.

«Jeg syns det er fantastisk. Jeg blir ikke så lei. Hvis jeg bare hadde sykkelen er ti minutter veldig lang tid å trene. Men her har jeg disse filmene hvor jeg følger veien og sjøen mens jeg sykler. Hvis det er steder jeg kjenner meg igjen er det interessant å se,» forteller han.

Før Melhus vet ord av det har han syklet 15 minutter mens han har sett på film. Dette gjør han to ganger daglig.

Jeg syns det er fantastisk, og jeg blir ikke lei, sier Ola Melhus. Han er en av landets første som har prøvd trening med Motiview som hverdagsrehabilitering i hjemmet.

Tydelig bedring

En måned etter oppstart ser helsepersonell tydelig bedring i balansen til Melhus.

«I begynnelsen gikk han fire meter med rullator, da brukte han 23 sekunder. Da jeg skulle teste han på nytt etter en måned ville han ikke bruke rullator, så da satt han den til side, og gikk fire meter på 23 sekunder uten rullator,» forteller fysioterapeut Kari-Anne Simonsen.

Ola Melhus2(1)_0.jpg

Motivasjon til trening

Tidlig innsats i hverdagsrehabilitering og forebyggingen er en viktig del av Lindås-prosjektet som Melhus har fått vært en del av. Det er derfor Motitech har blitt involvert.

«Vi har sett at motivasjonen i forhold til trening har vært en utfordring, men nå har vi veldig stor tro på Motiview som et godt virkemiddel for å øke motivasjonen og bidra til å øke brukerens fysiske kapasitet som igjen kan gjøre brukerne i stand til å bo lengre hjemme,» sier ergoterapeut i Lindås kommune, Hildegunn Baravelli.

«Dette er veldig enkelt å koble opp og bruke og gir stor motivasjon for trening,» konstantere Baravelli. Hun mener Motiview er et viktig bidrag for å øke kvaliteten på den kommunale tjenesten til hjemmeboende, sammen med bruk av omsorgsteknologi og hverdagsrehabilitering.