Om Motitech

I 2012 ble vi involvert i et prosjekt i samarbeid med Bergen kommune. Formålet med prosjektet var å motivere eldre og personer med demens til å bli mer fysisk aktive. Resultatene fra prosjektet var så gode at vi ønsket å starte et selskap for å kunne tilby konseptet i hele Norden. Motitech AS ble derfor etablert i oktober 2013. 

I dag hjelper vi institusjoner og dagsentre i Norden til å gi et økt tilbud om trening for eldre. Dette gjør vi gjennom MOTiview. Vi leverer også et bredt utvalg av treningsapparater, inkludert Thera Trainer Tigo og MOTOmed VIVA.

Vi brenner for at eldre og personer med demens skal få økt livskvalitet og bedre fysisk helse.

Videre ønsker vi å bidra til økt kompetanse i Helse-Norge rundt fysisk trening blant eldre og personer med demens.

 

Motitech AS er et Innovasjon Norge-støttet selskap som holder til i Meland kommune, nord for Bergen.

Ønsker du å vite mer? Kontakt oss gjerne.