Om MOTiview

MOTiview er et motivasjonsverktøy som stimulerer eldre og personer med demens til økt fysisk aktivitet. Ved hjelp av levende bilder og lyd kan brukeren dra på sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner.

MOTiview er utviklet av Motitech AS i samarbeid med, og etter en idè av, etat for alders- og sykehjem i Bergen Kommune. Gjennom et omfattende prosjekt ble konseptet prøvd ut ved seks av byens sykehjem i 2012 og 2013. Resultatene var så gode at selskapet Motitech AS ble etablert for å videreføre arbeidet.  

Etter prosjektet i Bergen kommune ble det dokumentert en stor helsegevinst for brukerne av MOTiview: 

• Bedre mobilitet og reduksjon i fallforekomst
• Raskere rehabilitering ved skade
• Økt matlyst, samtidig reduksjon av overvekt
• Kraftig reduksjon i utagerende adferd/sinne
• Reduksjon i psykofarmaka
• Bedre søvn
• Mindre smerter
• Bedre trivsel
• Inspirasjon for personale og pårørende
• Adspredelse i hverdagen, minnefremkalling og mestringsfølelse

MOTiview-konseptet er nå i bruk i 70 kommuner i Norge (pr vår 2017), og filmbiblioteket består av ca 800 (pr vår 2017) motivasjonsfilmer fra Nordkapp til Nord-Tyskland, Island til Helsinki. 

Se eksempler fra filmene:

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og priser.