HVER kunde - NYE filmer - HVERT år gir VEKST

Filmbiblioteket Motiview vokser som ved celledeling! For hver nye- og hver eksisterende kunde produserer vi nye, skreddersydde filmer hvert år, og i disse dager jobbes det med en gjennomgang av alle de spennende ruteønskene vi har fått inn.

Høysesong for filmopptak i Skandinavia er naturlig nok vår- og sommermånedene, og årets opptaksturné for filmteamet vårt begynner nå for alvor å ta form. Så snart "knoppene spretter og gjøken galer", sendes de ut for å fange nye, ugjenkallelige øyeblikk til "minnearkivet" vårt, og vi gleder oss til en forhåpentligvis solfylt og produktiv sesong!

Filmopptak på Bryggen i Bergen

Filmopptak på Bryggen i Bergen

I løpet av de neste månedene forventer vi å få innhentet materiale til en fordobling av av det eksisterende biblioteket, - noe vi håper kundene våre vil ha stor glede av utover høsten! Vi snakker altså om et utvalg på godt over 600 filmer ved utgangen av året!

Det fine med Motiview er at materialet kan aldri foreldes! Verdien av hvert eneste klipp vil bare øke med alderen - omtrent som med god vin! :-)

Verden rundt oss er i kontinuerlig forandring - dels til begeistring, dels til skuffelse. En viktig del av identiteten vår er knyttet til omgivelsene vi fungerer- og har fungert i: Plassen vi vokste opp, bygningen vi gikk på skole, arbeidsplassen vår, steder vi har besøkt og steder der vi møtte personer som ble viktige for oss. Gjensyn fra disse stedene vekker en trang i oss til å fortelle og dele "hvem vi er", og gang på gang har vi sett at selv ikke kognitiv sykdom klarer å bremse denne trangen!