Motiview i statlig eldrereform

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen prøver Motiview under Arendalsuka 2018.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen prøver Motiview under Arendalsuka 2018.

Regjeringens eldrereform "Leve hele livet" løfter frem Motiview som en av løsningene som gir eldre en trygg og aktiv alderdom. 

“Leve hele livet” skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg og aktiv alderdom. Løsningene og de mange eksemplene som løftes fram i reformen handler om de grunnleggende tingene som for ofte svikter i tilbudet til eldre, som mat og helsehjelp.

Leve hele livet ble vedtatt av Stortinget i november.
Reformperioden startet 1. januar 2019 og varer frem til 2023. 

Ta kontakt her for demo av Motiview.

Motiview en løsning

Motiview er en av 25 utprøvde løsninger som dokumenterer effekt på utfordringen trygghet og aktivitet i alderdommen.

- Vi vet at eksemplene og løsningene som presenteres i reformen fungerer godt i praksis. Nå kan kommunene plukke ut de løsningene som passer for deres innbyggere. Vi vil støtte kommunene med å sette sammen sin lokale variant av Leve hele livet. Sammen skal vi sørge for at eldre kan få en trygg og aktiv alderdom, uansett hvor de bor, sier sier eldre- og folkehelseminister  Åse Michaelsen til regjeringens egne nettsider.

Les mer om reformen her.