Motitech på NSF Folkehelsekonferansen 2014

Det er det mest fantastiske jeg har sett i løpet av de fem siste årene innen dette fagfeltet, sier tilhører og rådgiver i Norsk sykepleierforbund, Linda Bakkevoll, etter presentasjonen av Motiview.

Det er det mest fantastiske jeg har sett i løpet av de fem siste årene innen dette fagfeltet, sier tilhører og rådgiver i Norsk sykepleierforbund, Linda Bakkevoll, etter presentasjonen av Motiview.

Norsk sykepleieforbund arrangerte i slutten av januar Folkehelsekonferansen 2014. Temaet for konferansen var Folkehelse i all sykepleie, i den forbindelse ble Motitech invitert til å holde et innlegg om motivasjonstrening for eldre og demente.

Daglig leder Jon Ingar Kjenes og salgskonsulent og fysioterapaut Silje Kjenes fikk gleden av å presentere noen av Bergen kommune sine funn etter at konseptet ble utprøvd i kommunen i 2012.

Linda Bakkevoll, rådgiver i Norsk sykepleierforbund region Troms, lot seg imponere over resultatene motivasjonstrening har gitt eldre og demente i Bergen kommune. Det var første gang hun hørte om konseptet.

- Det er det mest fantastiske jeg har sett i løpet av de fem siste årene innen dette fagfeltet. Jeg syns Motiview er et helt fantastisk tilbud og hjelpemiddel til eldreomsorgen og demensomsorgen, er Bakkevolls første reaksjon på treningskonseptet hun nettopp har fått innblikk i.

- Jeg ser at Motiview kan ha et stort potensiale for videre bruk i sykehjem og andre omsorgstilbud. Men spesielt på sykehjem hvor jeg selv har min praksis fra. Jeg tror dette tilbudet kan gi veldig mye bra til de gamle, sier Bakkevoll som har 15 års erfaring fra eldre- og demensomsorgen.