Motivasjon og trening i egen stue

Landets største prosjekt innenfor omsorgsteknologi, Lindåsprosjektet, tar nå i bruk Motiview. Aktiv bruk av hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi hjemme hos brukerne skal gjøre dem i stand til å bo lenger i eget hjem.

Landets største prosjekt innenfor omsorgsteknologi, Lindåsprosjektet, tar nå i bruk Motiview. Aktiv bruk av hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi hjemme hos brukerne skal gjøre dem i stand til å bo lenger i eget hjem.

Landets største prosjekt innenfor omsorgsteknologi, Lindåsprosjektet, tar nå i bruk Motiview. Aktiv bruk av hverdagsrehabilitering og omsorgsteknologi hjemme hos brukerne skal gjøre dem i stand til å bo lenger i eget hjem.

- Vi ønsker å komme tidlig inn for å forebygge og drive rehabilitering for våre brukere, og vi ønsker at mest mulig av aktiviteten skal skje i brukernes hjem, sier ergoterapeut i Lindås kommune, Hildegunn Baravelli.

Lindåsprosjektet er et forskningsprosjekt, innovasjon i offentlig sektor, hvor Høgskolen i Bergen (HiB) i samarbeid med Lindås kommune ser på hvordan omsorgsteknologi i hjemmet kan bedre hverdagen for brukerne i kommunen.

Ulike sensorer i hjemmet skal varsler om f.eks fall eller at en bruker er ute å går om natten. Dette meldes inn til en sentral, slik at helsepersonell kan oppsøke og hjelpe brukeren når de trenger det og vil være et alternativ til den tradisjonelle trygghetsalarmen hvor brukeren selv må utløse alarmen.

Inntil 250 brukere får tilbud om å teste ut ulike former for omsorgsteknologi i prosjektet som startet i august 2012 og avsluttes i august 2015.

Hverdagsrehabilitering

Tidlig innsats i hverdagsrehabilitering og forebyggingen er en viktig del av Lindåsprosjektet. Derfor er Motitech nå blitt involvert i prosjektet for å kunne tilby Motiview til brukerne i deres egne hjem.

- Det er viktig at brukerne mestrer det å bo hjemme, og da er fysisk kapasitet viktig. Hverdagsrehabilitering gjennom f.eks Motiview gir brukeren økt fysikk og mestring, sier prosjektkoordinator i Lindås kommune, Gro Løvik.

Motivasjon til trening

Motiview er et treningskonsept hvor videoer fra nærmiljøet kombineres med trening på en spesiallaget treningssykkel, noe som gjør treningen til en helt ny og lystbetont opplevelse.

- Vi har sett at motivasjonen i forhold til trening har vært en utfordring, men nå har vi veldig stor tro på Motiview som et godt virkemiddel for å øke motivasjonen og bidra til å øke brukerens fysiske kapasitet som igjen kan gjøre brukerne i stand til å bo lengre hjemme, sier Baravelli.

Den første brukeren har allerede tatt i bruk Motiview og tilbakemeldingene er utelukkende positive.

- Vi har opplevd at brukeren selv innrømmer at han ikke er så motivert for trening og øvelser, men sykkelen vil han gjerne bruke daglig, sier Baravelli.

- Dette er veldig enkelt å koble opp og bruke og gir stor motivasjon for trening, konstantere Baravelli, som sammen med Løvik mener Motiview er et viktig bidrag for å øke kvaliteten på den kommunale tjenesten til hjemmeboende, sammen med bruk av omsorgsteknologi og hverdagsrehabilitering.

Motivasjon i hjemmet

Daglig leder i Motitech, Jon Ingar Kjenes, har store forventinger til Lindåsprosjektet og måten de jobber med Motiview hjemme hos brukerne.

- Det er spennende at vi nå også kan begynne å jobbe med Motiview-konseptet inn mot hjemmebrukere. Vi tror det er store muligheter innenfor hverdagsrehabilitering i hjemmet og ser frem til å følge og bidra i dette prosjektet, sier Kjenes.