Program Motivasjonskonferansen 2017

Dag Otto Lauritzen blir en av foredragsholderne på Motivasjonskonferansen

Dag Otto Lauritzen blir en av foredragsholderne på Motivasjonskonferansen

Konferansen er full

Har det noe gevinst å sette en person med demens på en sykkel framfor en TV-skjerm? Tåler de eldre å trene? Er det ikke tull å bruke tid på dette når andre «viktigere» gjøremål står i kø?

Motivasjonskonferansen i Bergen 23.mars skal svare deg på disse, og mange andre spørsmål. Med oss på laget har vi fått noen av de beste ekspertene innen aldring, helse og demens.

Det ER gevinst å hente av å la de eldre få trene og få sansestimuli. Gevinsten gir garantert grobunn for mer motivasjon i staben!

Du vil også få førstehånds erfaringer fra brukere som har løst «tidsklemma». Les om bidragsyterne lengre nede på siden.

Vi lover å motivere deg!

Konferansen blir også kick-off for "Sykkel-VM for eldre"

Spennende program

Vi har et variert knippe med bidragsytere på konferansen. Her er litt om noen av dem:
(Hele programmet kan du lese nederst i saken).

Torunn Brottveit: Utdannet innenfor helse og senere Aktiv Omsorg. Jobber til daglig med miljøaktivitet ved et bo og omsorgssenter i Arendal kommune. Torunn vært ansvarlig for å igangsette og utvikle "Sykling på gjengrodde stier".

Elisabeth W Telenius: er fysioterapeut, arbeider som forsker ved Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse. Hennes doktorgradsprosjekt var en studie der de undersøkte effekten av fysisk trening på 170 sykehjemsbeboere med demens. Elisabeth er veldig engasjert i arbeidet med å øke fysisk aktivitetsnivå for dem som bor på sykehjemmene våre. Hun vant Leon Jarners Minnefond sin Forskningspris i 2016.

Anne Mork Rokstad: sykepleier, ansatt som post.doc. ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse og som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin og har skrevet boken: Se hvem jeg er! Personsentrert omsorg ved demens.

Tor Engevik: leder i norsk Sykepleierforbunds faggruppe for geriatri og demens. Vinner av Sykepleierprisen 2016, Bergen. Tor Engevik er sykepleieren som bruker sin kunnskap til å forebygge sykdom og bidra til å legge år til livet og liv til årene, gjennom å spre glede.

Dag Otto Lauritzen: Tidligere proffsyklist og nå kjent foredragsholder. Skal snakke om magien utenfor komfortsonen.