Ønsker å skape mer aktivitet og oppmerksomhet rundt personer med demens

Gaular kommune satser på folkehelse for eldre og personer med demenssykdom, nå ønsker de å motivere til trening ved bruk av Motiview.

Gaular kommune satser på folkehelse for eldre og personer med demenssykdom, nå ønsker de å motivere til trening ved bruk av Motiview.

Ut av en minibuss langs et fortau i Bergen, kommer den ene helsearbeideren etter den andre. En delegasjon på 17 er på studietur fra Gaular kommune i Sogn og Fjordane til Bergen og Meland.
Målet for dagen er å lære mer om motivasjonstrening for eldre og personer med demens ved hjelp av treningskonseptet Motiview. På programmet står blant annet tre sykehjemsbesøk for å se hvordan treningskonseptet brukes i det daglige.

Mer aktivitet

Det var ved en tilfeldighet at noen helsearbeidere i Gaular kommune i Sogn og Fjordane fikk høre om treningskonseptet Motiview for første gang. Styremedlem og prosjektleder i Bygstad helselag (lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelse), Heidi Ekehaug, var en av dem som lot seg engasjere da hun hørte om motiviasjonstreningen for eldre og demente.

Delegasjonen fra Gaular fikk blandt annet se på treningsutstyret på Ulset Sykehjem

Delegasjonen fra Gaular fikk blandt annet se på treningsutstyret på Ulset Sykehjem

– I Nasjonalforeningen for folkehelse er vi veldig opptatt av å gjøre hverdagen bedre for de med demenssykdom. De pårørende i kommunen har sett at det er veldig lite aktivitet og tilbud til de som for eksempel er på lukket avdeling på sykehjemmet, derfor har vi gått i gang nå for å ta noen grep.

– Jeg er sykepleier og har en far med demens. Som pårørende opplever jeg også at det er stor variasjon i hvilken kompetanse og interesse personalet har. En hjelper gjerne de eldre til å bli mindre selvstendige enn motsatt, forteller Ekhaug.

Mer motivasjon

Gruppeleder Elin Totland forklarer hvordan Meland Sykehjem har satt opp timeplaner for trening.

Gruppeleder Elin Totland forklarer hvordan Meland Sykehjem har satt opp timeplaner for trening.

Ekhaug var den som tok initiativ til studieturen, hun møtte mye velvilje fra kommunen som bestemte seg for å sende hele tolv av sine ansatte avgårde sørover for å snuse mer på Motiview.

– Vi tror at Motiview kan være noe nytt og spennende, og få opp litt motivasjon og interesse ved sykehjemmet i kommunen. Vi ønsker at de ansatte og pårørende kan skape litt mer aktivitet og oppmerksomhet rundt de eldre og de med demens, forteller Ekhaug.

Spleiselag

Ifølge Ekehaug er ikke Gaular kommune den kommunen med best økonomi.

– Det er ikke så mye hjelp i å klage på det, i stedet samler vi heller inn en del penger og gir et tilbud til kommunen, forteller hun.

– Så dere satser på et spleiselag for å gi Motiview til de eldre og demenssyke i kommunen?

– Ja, det blir et spleiselag mellom de tre helselagene og kommunen selv.

– Det ser ut til å gå rette veien, og vi håper å ha en avtale på plass så fort som mulig, slik at de eldre kan begynne å trene nå på vårparten. At helse og sosialsjefen sendte 12 ansatte på studietur til Bergen og Meland i dag, viser at dette er noe som prioriteres høyt i Gaular, smiler hun.


Delegasjonen fra Gaular var også med på et motivasjonseminar i regi av Motitech. Rundt 50 personer fra Nordhordland og Sogn og Fjordane var tilstede. Spesialrådgiver i Bergen kommune, Rune Eidset, hadde et innlegg om sine erfaringer fra Bergen kommune og Solgunn E. Knardal, musikkterapeut ved NKS Olaviken, fortalte om musikkens muligheter for gjenkjennelsesverdi. Lege Grete Wold hadde appell om hvorfor trening er viktig, også for eldre, mens gruppeleder ved Meland sykehjem, Elin Totland, hadde et innlegg om deres erfaringer etter tre måneder med Motiview installert på sykehjemmet.