Språk og sykkel hånd i hånd

Et lite knippe av sykkelvertene i Arendal kommune. FOTOS: Torunn Brottveit

Et lite knippe av sykkelvertene i Arendal kommune. FOTOS: Torunn Brottveit

Innvandrere får norsk-trening, brukerne får sykkeltrening. Sykkelvert-ordningen i Arendal kommune har blitt en kjempesuksess.

Da MOTiview skulle integreres på institusjonene og aktivitetssentrene i kommunen, ble det raskt klart at tid ble en utfordring for de ansatte. Løsningen fant de på NAV.

- Kort fortalt ble sykkelvertene rekruttert blant innvandrere som hadde vært gjennom Navs introprogram, men som trengte mengdetrening i det norske språk, forteller Torunn Brottveit, koordinator for «Sykling på gjengrodde stier»

Venteliste på NAV

Sykkelvertene har som oppgave å tilrettelegge, invitere og bli med syklisten på en aktiv sykkeltur. Og med sykkelverter på plass, kan timelistene fylles opp og det blir forutsigbarhet på sykkeltilbudet. Det gir glede og mestring for mange.

Nå har også ordningen blitt en så stor suksess at det er ventelister hos NAV på å få bli sykkelvert.

- Flere av sykkelvertene har fått sommerjobb og vikararbeid gjennom året – en god start på framtidig fast jobb, forteller Brottveit.
Hun legger til at arbeidet som sykkelvert innebærer selvstendighet og ansvar.
- Det utfordrer kreativiteten med tanke på å motivere, engasjere og kommunisere.

En person er bindeleddet inn mot NAV og er hovedkontakten for alle sykkelvertene. Denne personen har også hatt opplæring, men nå tar de første vertene snart over.
- Vi har en mentorordning for nye sykkelverter. Det er sykkelverter som har vært lengst i praksis som tar en del av opplæring/oppfølging. Det er tidsbesparende for koordinator og gir god mestring.

Brukerne fornøyd

Med sykkelverter fra Eritrea, Romania, Polen, Sierra Leone og Iran, var det knyttet litt spenning til om språket ble en barriere. Men dette har ifølge Brottveit gått overraskende fint.
- Det er helt klart en utfordring med språket, men det er lite problemer eller frustrasjoner.
Det er avgjørende at sykkelverten har en kontaktperson å spørre til råds, ved behov.

Hvordan opplever sykkelvertene selv dette?

- Å være sykkelvert oppleves veldig positivt. Det har i tillegg en status, fordi aktiviteten utgjør en forskjell på senteret. De dagene sykkelverten er forhindret fra å komme, må ofte sykkelen stå. Sykkelvertene er godt likt og blir savnet når de ikke er tilstede av syklister og ansatte.

Sykkelvertene deltar også på andre aktiviteter på sentrene, samt ved flere måltider.
- En av sykkelvertene uttalte at han trivdes så godt og så på personene rundt han på senteret som familie, forteller Brottveit.