Sykehjem setter trening på timeplanen

Elin Totland (midten) som deler sine erfaringer med helsearbeidere fra Gaular. Foto: Hanne Kristin Dypedal

Elin Totland (midten) som deler sine erfaringer med helsearbeidere fra Gaular. Foto: Hanne Kristin Dypedal

Meland sykehjem i Nordhordland har hatt sykler og Motiview installert siden januar 2014. Beboerne har egen treningsplan og treningslogg.

- Vi har to sykler, en på dementavdelingen og en på korttidsavdelingen. Bruken er noe ulik og viser hvor nyttig Motiview er for ulike pasientgrupper, forteller Elin Totland. Hun er sykepleier ved Meland sykehjem og er en av ildsjelene for at beboerne skal få mulighet til å trene.

- På kortidsavdelingen bruker vi en timeplan for treningen. På den måten får vi en oversikt over når sykkelen og Motiview er ledig. Beboere fra langtidsavdelingen kommer også og bruker den, så det er viktig å organisere bruken. Timeplanen forplikter både pleier og personal til å gjennomføre treningen når en beboer er satt opp i timeplanen, forklarer Totland.

I tillegg har sykehjemmet laget en egen logg for hver enkelt beboer for å dokumentere treningen i etterkant. Det er meningen at loggen kan motivere beboeren til å sykle litt lenger, litt fortere eller med litt mer motstand.

-Hvorfor har dere valgt å sette treningen i system?
- På sykehjem er det nødvendig med fast rutine for at det skal bli prioritert. Vi er også avhengig av å vite hvilke beboere som er inne på avdelingen til en hver tid.

- Våre erfaringer med å systematisere treningen er at treningen blir fulgt opp, både av personale og beboerne. Dessuten har vi fått en oversikt over utviklingen til beboerne, noe som kan motivere til å yte mer.

- Hvor ofte trener beboerne?
- Det varierer fra en gang i uken til to ganger om dagen. Vi har funnet ut at 20 minutter, som er en forhåndsinnstilling på TheraTrainer-sykkelen, er et greit utganspunkt for de fleste. Men det er alltid den enkelte pasient som bestemmer hvor ofte og hvor lenge han eller hun vil holde på.

- Vi anbefaler andre sykehjem å sette trening på timeplanen. Det er økt fokus på aktivitet i eldreomsorgen og vi trenger å endre holdning og øke kunnskap for å imøtekomme krav og behov i dagens og fremtidens eldreomsorg, avslutter Totland.

Elins fem enkle tips til bruk av Motiview på sykehjemmet:

1) Kick-off dag! Arranger en dag som starter det hele, det er viktig å skape entusiasme, og lære opp nøkkelpersonell til å følge opp treningen.
2) Bruk timeplan for bedre organisering
3) Dokumenter og observer
4) Som personale; vær sammen med beboeren under treningsøkten.
5) Skap gode stunder. Samle gjerne flere pasienter som kan heie og se på filmene samtidig som noen sykler.

Last ned ferdig timeplan og treningslogg som dere kan printe ut og bruke på din avdeling.